رایانه

مرکز تحقیق و توسعه کامپیوتر رایانه یکی از سودمندترین ابزارهای اطلاع رسانی است که با قابلیت های ویژه ؛خاصه سرعت ودقت شگفت انگیزش میتواند نقش مهمی را در خدمت به فرهنگ وجامعه ایفا کند. ضرورت ساماندهی اطلاعات و پژوهش های انجام شده با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات گستره [...]