سامانه جامع حمل و نقل و ترافیک هوشمند (Smart Traffic & Transportation total Solution)

با دامنه کاربردهای زیر: ترافیک درون شهری ( City Traffic ) پارکینگ (Parking ) ترافیک برون شهری ( Road Traffic ) پرداخت عوارضی الکترونیک (Electronic Tolling ) از زمانی که انسان قادر به خدمت گرفتن ماشین گردید، روز به روز وابستگی بیشتری به آن پیدا کرده است. تا جایی که امروزه [...]