مکانیک و تجهیزات RFID

مکانیک

  • انجام کلیه مراحل طراحی شامل طراحی مفهومی وطراحی جزء به جزء یک مجموعه مکانیکی یا الکترومکانیکی
  • انجام کلیه مراحل مهندسی معکوس از طراحی وقالب سازی تا اجرای قطعات صنعتی وتست ونتیجه گیری
  • طراحی مکانیزم های آب بندی استاتیکی و دینامیکی تا عمق ۵۰۰ متر
  • راه اندازی خط تولید
  • اتوماسیون خط تولید
  • استخراج نقشه های ساخت ومونتاژ
  • پیگیری ساخت ومونتاژ محصولات
  • ساخت قالب های کامپوزیت با سطوح پیچیده
  • مشاوره در زمینه انتخاب مواد مهندسی (فلزی، پلاستیک، کامپوزیت ولاستیک)
  • مشاوره در زمینه انتخاب روش اقتصادی تولید