تولید محصولات الکترونیکی هوشمند

تولید محصولات الکترونیکی

      امروزه حضور در بازار رقابتی مستلزم داشتن کیفیت مطلوب ، قیمت مناسب ،سرعت عمل در پاسخگویی به نیاز بازار و خدمات پس از فروش استاندارد می باشد. این شرکت توانایی تولید انواع محصولات الکترونیکی  بر اساس سفارش مشتری با برنامه زمانبدی مشخص و رعایت استاندارد مورد نظر با کیفیت مطلوب وقیمت رقابتی در زمان مناسب با بهره برداری از متخصصین مجرب را دارا می باشد.

خدمات تولیدی  محصولات الکترونیکی به شرح ذیل است:

  • قبول سفارش تولید محصولات الکترونیکی تولید انبوه
  • قبول سفارش تولید محصول الکترونیکی خاص
  • طراحی خط تولید یک محصول خاص
  • ارایه مشاوره در زمینه راه اندازی خط تولید محصولات الکترونیکی
  • ارزیابی خطوط تولید محصولات الکترونیکی موجود
  • بهینه سازی خط تولید محصولات الکترونیکی موجود جهت افزایش راندمان و کاهش ضایعات